Frimurarehotellet har en levande historia där byggnaden fortfarande ägs av Frimurarordern. Hotellrörelsen är däremot helt fristående och privatägd.

Byggnaden var tidigare en elegant toppformad privatbostad där bland annat Kalmars sista kommendant Peter Fredrik Kock bodde.

När hotellet invigdes kunde man erbjuda 18 gästrum, vilka enligt reklamen var smakfullt inredda. I efterhand kan man konstatera att även hotellets gäster tyckte att rummen var i bra skick, därför gjordes en tillbyggnad 1928, då man utökade antalet gästrum till sammanlagt 35 st.

1876 lades grundstenen till Frimurarehuset. Den 22 maj gick frimurarebröderna i procession från gamla logehuset till byggnadsplatsen. I byggnadens sydöstra hörn nedlades en förgylld murslev, förfärdigad av bröderna A. Rosin, med inskrift till minne av dagen. Huset ritades ursprunglinge av den kände arkitekten J.F. Åbom, som bland annat ritade Kungliga Dramatiska Teatern, Berns Salonger, Södra Teatern i Stockholm samt ett antal kyrkor, slott och herrgårdar. Huset byggdes ut mot söder till sitt nuvarande utseende år 1928.

Fastigheten ägs ännu i dag av Frimurareordern i Kalmar, medan hotellrörelsen är privatägd.

Nuvarande ägare till hotellrörelsen, Jesper Liedstrand, har drivit hotellet sedan februari 2010.
I april 2014 köpte Helen och Jörgen Rasmussen in sig i hotellet och vi öppnade i samband restaurangen Kalmar kött och bar. Vi rev då väggen mellan hotellet och restaurangen så vi blev ett och samma med gemensam entré.

Renovering av hotellet sker löpande, med bibehållande av den genuina 1800-talsmiljön.