Frimurarehotellet har en levande historia där byggnaden fortfarande ägs av Frimurarorden. Hotellrörelsen däremot, är helt fristående och privatägd.

1876 lades grundstenen till Frimurarehuset. Den 22 maj gick frimurarebröderna i procession från det gamla logehuset till byggnadsplatsen. I grunden till byggnadens sydöstra hörn lades en förgylld murslev, förfärdigad av bröderna A. Rosin, med inskrift till minne av dagen. Huset ritades ursprungligen av den kände arkitekten J.F. Åbom, som bland annat ritat Kungliga Dramatiska Teatern, Berns Salonger och Södra Teatern i Stockholm.

Redan från början fanns i huset ett hotell, strategiskt placerat nära järnvägsstationen, som än idag är en fördel. När hotellet invigdes kunde de erbjuda 18 gästrum, vilka enligt reklamen var smakfullt inredda. I efterhand kan man konstatera att även hotellets gäster tyckte att rummen var i bra skick.  Därför gjordes en tillbyggnad 1928, då utökade de antalet gästrum till 35 stycken sammanlagt.

Nuvarande ägare till hotellrörelsen, Jesper Liedstrand, har drivit hotellet sedan februari 2010.
I april 2014 köpte Helen och Jörgen Rasmussen in sig i hotellet och i samband med det öppnades restaurangen Kalmar kött och bar. Väggen mellan hotellet och restaurangen revs så vi blev ett och samma med gemensam entré.
2020 köpte även vår köksmästare Johan Karlsson in sig som delägare.
Vid årsskiftet 2022/2023 klev Helén och Jörgen av och det drivs idag vidare av Jesper och Johan.

Renovering av hotellet sker löpande, med strävan att bibehålla den genuina 1800-talsmiljön.