3 kategorier av rum finns det att välja mellan på hotellet

Enkelrum, dubbelrum samt våra större dubbelrum som vi kallar för superior rum.