GÄSTINFORMATION

/ GUEST INFORMATION


Välkomna till oss på Frimurarehotellet!
En känsla av personlighet infinner sig genast när man kommer in på vårt vackra hotell.
Alla våra rum har sin egna unika prägel och storlekarna varierar.
Personlighet är ett av våra ledord, både när det gäller rummen och när det kommer till servicen. 

Varmt välkomna önskar

Våra ägare & personal på Frimurarehotellet

Welcome to us at Frimurarehotellet!

A sense of personality comes in immediately when you enter our beautiful hotel.
All our rooms have their own unique touch and the sizes vary.
Personality is one of our key words, when it comes to our rooms and when it comes to our service. 

A warm welcome from

Our owners and staff at Frimurarehotellet

 

HOTELLET/ THE HOTEL

Om Hotellet

Frimurarehotellet har en levande historia där byggnaden fortfarande ägs av Frimurareorden. Hotellrörelsen däremot är helt fristående och privatägd.
Idag drivs hotellet av vår köksmästare Johan Karlsson tillsammans med Jesper Liedstrand, som även äger O’Learys tvärs över gatan från hotellet.

1876 lades grundstenen till Frimurarhuset. Den 22 maj gick frimurarbröderna i procession från gamla logehuset till byggnadsplatsen. I byggnadens sydöstra hörn nedlades en förgylld murslev, förfärdigad av bröderna A. Rosin, med inskrift till minne av dagen. Huset ritades ursprungligen av den kände arkitekten J.F. Åbom.
Han har bland annat ritat Kungliga Dramatiska Teatern, Berns salonger, Södra Teatern i Stockholm.Huset byggdes ut mot söder till sitt nuvarande utseende år 1928.

Redan från början fanns det ett hotell i huset, strategiskt placerat nära järnvägsstationen, som än idag är en fördel. När hotellet invigdes år 1878 kunde de erbjuda 18 gästrum, vilka enligt reklamen var smakfullt inredda. I efterhand kan man konstatera att även hotellets gäster tyckte att rummen var i bra skick. Därför gjordes en tillbyggnad 1928, då utökades antalet gästrum till 35 stycken sammanlagt.

År 2014 öppnade vi restaurangen Kalmar kött & bar. I samband med det revs väggen som tidigare delade lokalerna och hotellet fick en riktigt restaurang på nedervåningen. Då byggdes det även ett till hotellrum, så idag finns det totalt 36 stycken.

Renovering av hotellet sker löpande, med strävan att bibehålla den genuina 1800-tals miljön.

 

About the hotel

Frimurarehotellet has a living history where the building is still owned by the Freemasons. The hotel business on the other hand, is completely independent and privately owned. The hotel is run by our head chef Johan Karlsson together with Jesper Liedstrand, who also owns O’Learys across the street from the hotel.

The foundation stone for the Masonic house was laid in 1876. On May 22, the Masonic brothers went in procession from the old lodge house, to the building site.
In the south-east corner of the building, a guilded trowel was laid, made by the brothers A. Rosin with an inscription commemorating the day. The house was originally designed by well-known architect J.F Åbom. He has designed the Royal Dramatic Theatre, Bern’s salons, Södra Teatern in Stockholm.
The house was extended to the south to its current appearance in 1928.

There was a hotel in the building, right from the start, strategically located near the railway station, which is still an advantage today. The hotel offered 18 guest rooms when it opened in 1878, which according to the advertisement, were tastefully decorated. In retrospect, it can be noted that even the hotel guests thought that the rooms were in good condition. Therefore, an extension was made in 1928 and the number of guest rooms was increased to 35 in total.

The restaurant Kalmar kött & bar opened in 2014. The wall that previously divided the premises was demolished and the hotel got a real restaurant on the ground floor. In connection with this, another hotel room was built, so there are a total of 36 rooms today.

Renovation of the hotel is ongoing, while maintaining the genuine 19th century environment. 

 

INFO/ INFO

Reception/Front desk

 

Receptionen är öppen följande tider:

Måndag-torsdag 07:00-22:00
Fredag 07:00-20:00
Lördag & söndag 08:00-20:00

Receptionen kan under lugnare dagar/tider vara densamma som restaurangen.
Vänd er då till restaurangen för in-/utcheckning eller om ni önskar hjälp.

Efter stängning kommer ni in med er rumsnyckel alt. portkod som ni kan få av receptionen. Händer det något kan ni alltid ringa vår personal på jour tel. 070-6515230.

Utcheckningstid

Vardagar: 11:00
Helger: 12:00

The reception is open following hours:

Monday-Thursday 07:00-22:00
Friday 07:00-20:00
Saturday & Sunday 08:00-20:00

The reception can during quieter days/hours be the same as the restaurant.
Please contact the restaurant for check-in/out or if you need assistance by those hours. You can use your room key after closing to open the entry door or use a gate code given to you by the front desk.  If something happens, you can always call our staff on call tel. +4670-6515230.

Check out

Weekdays: 11:00
Weekends: 12.00

 

Rökning/ No smoking hotel 

Vi är ett 100% rökfritt hotell. Skulle dessa regler ej efterföljas kommer vi att debitera 1000 SEK för sanering av rummet. Vid brandlarm som orsakats av rökning på rummet är det gästen som blir betalningsskyldig för kostnaden av brandkåren. 

We are a non-smoking hotel. We will charge 1000 SEK if these rules are not followed. The guest is liable for the cost of the fire department if the fire alarm goes off due to smoking.

 

WIFI

På ert skrivbord hittar ni en ram med en QR-kod till vårt WIFI.
Där står även namnet och lösenordet om det inte skulle fungera med QR-koden.

You will find a frame on your desk with a QR code for our WIFI.
It also contains the name and password in case the QR code does not work.

 

Bagage/Luggage

Vi hjälper gärna till och förvarar ert bagage innan eller efter er vistelse. Kom ner till receptionen så låser vi in era väskor i vårt bagagerum. 

We are happy to help and store your luggage before or after your stay. Come down to the front desk and we will store your bags in our luggage room. 

 

Extra service/Extra service – free of charge

Vänligen kontakta receptionen om ni är i behov av t.ex. kudde, täcke, handdukar, galgar, mobilladdare, schampo etc. Vi hjälper er gärna! 

Please contact the reception if you are in need of e.g. pillow, duvet, towels, hangers, mobile phone charger, shampoo etc. We will be happy to help you!

 

Minibar/Minibar

Snacks eller dryck hittar ni nere i receptionen/restaurangen som betalas på plats. Burkarna med kolsyrat vatten som finns på rummet kostar 15 SEK och betalas vid utcheckning. 

Snacks or drinks can be found in the reception/restaurant, payable on site. The cans of water available in the room cost 15 SEK and are payable at check-out.

 

Tvättservice/ Laundry service

Tvätt lämnas i receptionen innan 09:30 och återlämnas efter kl. 18:00 alt. nästa dag. Vid tvättservice tillkommer en avgift på 150 SEK/ maskin. 

Strykjärn finns att låna.


Laundry should be left at the reception before 09:30 and will be returned after 18:00 or the next day. For laundry service, a fee of 150 SEK / machine will be added. 

Ironing boards are available to borrow.

MAT & DRYCK/ FOOD & DRINKS

Best breakfast

Vår best breakfast serveras på 

Vardagar 07:00-09:30

Helger 08:00-11:00 

Ni hittar den på entréplan, mitt emot receptionen.
Vi kan även ordna en frukostbricka till rummet. Avgift tillkommer. 

Our best breakfast is served on 

Weekdays 07:00-09:30 

Weekends 08:00-11:00 

You’ll find the breakfast on the entrance floor, opposite the front desk.
We can arrange a breakfast tray up to your room, room service fees apply.


Restaurang/ Restaurant

Kalmar kött & bar ligger på entréplan intill receptionen. Där kan du unna dig allt från en väl grillad köttbit, våra egengjorda hamburgare eller varför inte en fisk- eller vegetarisk rätt. Vi jobbar med råvaror anpassade efter säsong och restaurangen är väldigt välbesökt. För att garantera platser är det bra att boka bord. Det går även bra att beställa till rummet. Den aktuella menyn under er vistelse hittar ni genom att scanna QR-koden som finns i ramen på skrivbordet. 

Kalmar kött & bar is located on the entrance floor next to the reception. Treat yourself with a well grilled steak, our homemade burgers or why not a fish or vegetarian dish. We work with seasonal ingredients and the restaurant is very popular. It is a good idea to book a table to guarantee seats. It is also possible to order room service.
You can find the current menu by scanning the QR code in the frame, on the desk.

Lounge

Ni hittar kaffe/te och kaka i korridoren på bottenplan. Det finns tillgängligt alla dagens timmar. Varför inte slå sig ner i vår härliga lounge med en kopp kaffe och dagens tidning!

You will find coffee/tea and biscuits in the corridor on the ground floor. It is available all hours of the day. Why not sit down in our lovely lounge with a cup of coffee?  

FACILITETER/ FACILITIES

Bastu/Sauna

Hotellet har en bastu i källaren som är gratis för alla gäster. Boka bastun minst 45 minuter innan ni vill basta för att få upp värmen. Ni får bastun för er själva i en timme. Observera att det endast går att boka bastun när receptionen är öppen. 

The hotel has a sauna in the basement that is free for all guests. Book the sauna at least 45 minutes before you want to use it. You will have the sauna to yourself for one hour. Please note that it is only possible to book the sauna when the reception is open.

Gym

Vi samarbetar med Wellness Studio ca 200m från hotellet. För en avgift på 80 SEK får ni låna en tag för att gå bort och träna. OBS! Det är viktigt att ni ger tillbaka tagen till receptionen direkt efter att ni varit och tränat. 

We cooperate with Wellness Studio about 200m from the hotel. You can borrow a tag for a fee of 80 SEK to go and work out. NOTE! It is important that you return the tag to the reception immediately after you have come back from the gym. 

Cykeluthyrning/ Rent a bike

Vi har cyklar för uthyrning som ni kan hyra över en dag. Kontakta receptionen för tillgänglighet och pris. 

We have bicycles that you can rent for a day. Please contact reception for availability and prices. 

Skriva ut & kopiera /Print & copy

Receptionen hjälper gärna dig skriva ut samt kopiera. Gäller det några enstaka ark är det gratis. Vid flertal tillkommer en kostnad på 4 SEK/ ark. 

The front desk is happy to help you print and copy. It is free of charge for some individual sheets. In case of several, there is a cost of 4 SEK/ sheet.

 

SÄKERHET/SAFETY

Brandsäkerhet/Fire safety

Du finner utrymningsplanen och instruktioner på insidan av dörren på ert rum. På denna översikt finner ni nödutgångar och brandsläckare utmarkerade.
Vänligen gör dig bekant med närmaste nödutgång.
Återsamlingsplatsen för hotellet är vid fontänen på Larmtorget, utanför huvudingången till hotellet. 

You will find the evacuation plan and instructions on the door into your room. You can also find emergency exits and fire extinguishers marked on the evacuation plan. Please familiarize yourself with the nearest emergency exit.

The gathering place for the hotel is by the fountain on the square, outside the main entry. 

Sjukdom/Medical emergencies

För sjukvårdsrådgivning, ring 1177 dygnet runt. Vid livshotande och akuta sjukdomar och skador, ring 112. 

På torget (Kalmar teater) finns det en hjärtstartare. 

Kontakta gärna receptionen vid allvarligare incidenter. 

 

For medical advice call 1177. In case of emergency, call 112.

There is a defibrillator by Kalmar theater. 

Please contact the front desk in case of serious incidents.